Ordningsregler & Allmänna bestämmelser

Gästen ansvarar för sitt sällskap och att ordningsreglerna efterlevs.

 • Det är inte tillåtet att övernatta fler i stugan eller på tomten, än vad som angivits hur många antal bäddar som finns i stugan
 • Stugan får inte användas till något annat än fritidsändamål om inte särskilt överenskommits
 • Husdjur får inte medföras om det är husdjursfritt i kontraktet. Djursanering debiteras minimum med 6000 kr.
 • Om inte betalningen av bokningen sker i tid har GuMo rätt att omgående annullera hyresbekräftelsen. Vill ni avboka så tag snarast kontakt med GuMo.
 • Bokningen är bindande, sker avbeställning tidigare än 60 dagar före tillträdesdagen behöver du inte betala mer än förskottsbetalningen på 1000kr. Avbeställer du som gäst senare än vad som angivits debiteras hela hyresbeloppet. Ingår avbeställningsskydd i avtalet och gästen avbeställer före tillträdesdagen på grund av sjukdom som drabbar någon i sällskapet, återbetalas hela beloppet med avdrag för avbeställningsskyddet. För detta krävs intyg av legitimerad läkare.
 • Gästen disponerar stugan från kl. 16.00 på tillträdesdagen och lämnar den senast kl. 11.00 avresedagen om inget annat överenskommits
 • Gästen ska själv hålla med sänglinne och handdukar, hushålls- och toalettpapper, disk- och rengöringsmedel. Linneset går att hyra genom GuMo.
 • Gästen ska vara rädd om stugan, exempelvis får man inte gå inomhus med pjäxor
 • Gästen ska vårda boendet väl och följa de anvisningar som gäller. Om detta inte efterföljs kommer städning att utföras på gästens bekostnad, minimum 1500 kr. Rök- och djursanering debiteras minimum med 6000 kr.
 • Gästen skall ha en gällande hemförsäkring för att få boka en stuga/lägenhet
 • Gästen ansvarar själv för inventarier och eventuella skador som uppstår på/i fastigheten genom att gästen eller dess sällskap har varit vårdslösa. Gästen är ersättningsskyldig för de skador som uppstår och det ska anmälas till GuMo.
 • Nattro ska råda i stugan mellan kl 23.00 – 07.00. Behövs störningsjouren ringas ut står gästen som stör för denna kostnad.
 • Elbilar är förbjudna att ladda i vanlig vägg- och motorvärmaruttag. Vägg och motorvärmaruttag är inte gjorda för att ladda bilar och klara inte högbelastning. Källa:elsäkerhetsverket
 • Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om:
  • Du eller någon i ditt sällskap begår skadegörelse i stugan/området
  • Om boendet används till ej avsett ändamål
  • Du eller någon i ditt sällskap uppträder störande i stugan/området. 
   Om avtalet upphör att gälla p.g.a. ovan nämnda fall, har GuMo rätten att vräka gästen omedelbart och gästen har ingen rätt att återfå någon del av hyresbeloppet. Vid vräkning/avhysning debiteras hyresgästen minst 5000 kr för extraordinära kostnader. Betalning sker i samband med avresa. Vi förbehåller oss rätten att vid en eventuell omedelbar uppsägning av avtalet kunna stänga boendet och avlägsna gästens tillhörigheter.
 • Vi ansvarar inte för kvarglömda saker. Om gästen ringer och ber oss hämta kvarglömda saker debiteras resa, tid och porto.
 • Borttappade nycklar debiteras med minst 2000 kr
 • Städ ingår inte, ordentlig städning ska utföras innan avresa.  Om gästen underlåter sig detta kommer städningen att utföras på gästens bekostnad.
 • Städning går att beställas utan rutavdrag. Vid beställning av städning med rut-avdrag tillkommer en fakturaavgift för att GuMo gör rut-ansökan till Skatteverket. Vid beställning av städning slänger gästen alla sopor, diskar disken, tömmer kyl/frys, tömmer askan och lämnar stugan/lägenheten senast klockan 11.00 om inget annat överenskommits. Inget rutavdrag ingen fakturavgift.
 • Vissa veckor kommer deposition på minst 1000 kr för städning och nycklar debiteras. Gästen får tillbaka depositionen vid avresa efter att:
 • ordningsreglerna har efterföljts
 • samtliga nycklar är återlämnade
 • städningen är godkänd
 • depositionskvittot återlämnas
 • Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Malung-Sälens kommun gäller.

 

Vid ankomst: om boendet är ostädat kontakta GuMo omgående, städa inte själva! Om något saknas eller är trasigt när ni kommer, kontakta GuMo under kontorstid om det inte är brådskande. 
Under vistelsen: följ ordningsreglerna och var rädda om husen.
Vid avresa: städa efter checklista som sitter i hallen, den går även att hitta på hemsidan och lämna sedan tillbaka nycklarna på GuMo´s kontor. Nycklarna kan ni lämna tillbaka när ni åker hem på eftermiddagen eller senare på kvällen.

GDPR

Vårt samarbete med er är viktigt och vi tar er integritet på allvar. Vi följer det lagstadgade integritetsskydd som började gälla 25 maj 2018.

 

Vi lagrar i vårt system: person-/kontaktinformation som namn, adress, telefonnummer, mail, personnummer samt eventuellt kontonummer för utbetalning. I vissa fall finns även kontaktuppgifter till närstående för att vi ska kunna få kontakt vid akuta fall som rör er bokning.

 

Information om bokning och fakturor, återfinns i vårt bokningssystem.

 

GuMo i Sälen stuguthyrning AB behandlar dina uppgifter för följande ändamål:

 • Kontaktuppgifter för att vi ska kunna nå er via mail, telefon eller via hemadress.
 • Betalningshantering som fakturering och utbetalning.
 • Att leverera tjänster som i vissa fall går genom underleverantörer, men som faktureras till gästen direkt genom GuMo som t.ex. avresestäd.

 

Genom att boka en stuga/lägenhet genom GuMo godkänner du att vi sparar dina uppgifter.